Uren tot de spits
Aantal downloads
18802
Disclaimer

Smartintwente.nl is een dienst van de gemeente Enschede. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De initiatiefnemers van Smartintwente.nl - in het vervolg gemeente Enschede genoemd - hebben deze website en de bijbehorende diensten met uiterste zorg opgezet en doen er alles aan om deze actueel en juist te houden. Indien u een fout aantreft op deze website stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt, zodat we de fout kunnen herstellen. U kunt dan een mail sturen naar: info@smartintwente.nl.

Aan de website en bijbehorende diensten kunnen echter géén rechten worden ontleend. De gemeente Enschede aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of bijbehorende diensten, of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of bijbehorende diensten, of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen dan wel de onmogelijkheid (delen van) de bijbehorende diensten te kunnen gebruiken. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de gemeente Enschede en worden uitdrukkelijk voorbehouden. De gemeente Enschede behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen (delen van) de website te gebruiken en/of van diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de gemeente Enschede de toegang tot de webpagina monitoren.

Informatie van derden

De gemeente Enschede is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website 'linkt' door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Evenmin is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste documenten, teksten of afbeeldingen.